D-vitamin og tretthet

should-i-still-take-vit-d-in-the-summer

Det jeg har lært om mangelsymptomer ved D-vitaminmangel og opptak av D-vitaminer, kommer fra mine klienters erfaringer fra deres virkelige liv. Vi har sammen gjort noen interesante oppdagelser som kan være verdifull for flere å kjenne til. Jeg deler derfor her våre erfaringer med deg.

Hva er D-vitaminer
D-vitamin er et steroidalkohol med hormonlignende effekt. Det finnes mange ulike typer av disse stoffene og de mest omtalte er D2 og D3. Som student lærte jeg at D-vitamin var viktig for at skjelettet skulle kunne oppta kalk og fosfor fra tynntarmen og at det også var viktig for musklenes og nervenes funksjon. Mest av alt husker jeg de kraftige advarslene vi studenter fikk i forhold til overdosering av D-vitamin. D-vitamintilskudd er derfor noe jeg som terapeut har vært svært forsiktig med å foreslå for mine klienter.

Inntil for ca 5 år siden

Da begynte fastlegene her jeg bor i mye større grad enn før å sjekke D-vitaminstatus hos sine klienter. Siden mine kunder oftest tar med seg siste tids blodprøveverdier på kartleggingstimen hos meg fikk jeg pluttselig massiv erfaring i å vurdere deres symptombilde kontra D-vitaminstatus. Verdien er oftest oppført med labsvar S-25-(OH)-Vitamin D.

Den lammende trettheten
Det ble raskt tydelig at det var ett symptom de med lave verdier av D-vitamin stort sett alltid hadde – og det var tretthet. For noen var det snakk om en overveldende og lammende tretthet. Trettheten ved D-vitaminmangel syntes også å ha en spesiell karakter som jeg i mangel på bedre ord vil beskrive som en tretthet i hodet, bak øynene.

De av mine klienter som var svært fysisk aktive merket også en redusert utholdenhet i muskulatur og at de raskere ble anpusten ved trening. Sistnevnte symptomer var dog ikke like uttalte som man kan observere ved jernmangel. De som var lite eller moderat aktive merker ikke så mye til denne muskeltrettheten.

Det var først og fremst den etterhvert gjenkjennelige trettheten som avslørte D-vitaminmangelen hos mine klienter.

Tradisjonelt sjekker fastlegen jernlager og stoffskifteverdier om pasienten forteller at den er unormalt trett. Mine observasjoner tilsier at en sjekk av D-vitaminstatus kan være like relevant ved et slikt symptombilde. Det er også verd å merke seg at flere av mine kunder som ble vurdert som deprimerte i realiteten hadde D-vitaminmangel, og fikk det bra igjen når mangelen ble rettet opp.

Hva er lav verdi
Min erfaring er at de som har verdier under 40 definitivt merker energimangelen. Jo lavere verdi, jo trettere blir man. De som har verdier over 60 viser ingen tydelige symptomer på denne typen tretthet. Jeg leste at Fedonklinikken anbefalte verdier på rundt 120, så dette er kanskje et passelig nivå?

Jeg har per dags dato ikke møtt noen som uten å ha tatt D-vitamintilskudd har nivåer over 100. De kraftige advarslene om å passe på å ikke forgifte våre klienter med D-vitaminer synes å være overdrevne – gitt min erfaring så langt i alle fall. Det er likevel verd å ta advarselen på alvor og følge opp D-vitaminstatus når man tar tilskudd av D-vitaminer.

Sola hjelper lite
Så var det sola da. Vi har vel alle hørt at solskinn på huden bidrar til opptak av D-vitaminer. Det stemmer sikkert. Likevel vil jeg påstå at solas angivelige gode effekt er sterkt overdrevet. Jeg har snakket med alt for mange friluftsmennesker med lave D-vitaminverdier til at jeg ville våget å satse på solen alene. Fakta er at svært mange har lav D-vitaminstatus, og friluftsfolk synes ikke å være unntatt denne statistikken.

Et D-vitaminrikt kosthold synes heller ikke alltid å være tilstrekkelig. Jeg har ofte notert meg at min klient har et D-vitaminrikt kosthold og likevel har lave D-vitaminnivåer.

Det hevdes at det er lavere D-vitaminverdier hos de som  har kroniske reumatiske sykdommer, lavt stoffskifte eller tarmsykdommer. Jeg kan per nå ikke si at jeg har observert en slik sammenheng. Også mange relativt friske har lave verdier. For å få sikre svar på om det finnes slike sammenhenger er det nødvendig med størres studier, utført av forskere. Jeg kan kun konkludere ut fra det jeg opplever i min klinikkpraksis.

Hvor naturlig vi enn ønsker å leve, med uteliv og D-vitaminrik mat, synes det for mange å ikke være nok til å oppnå en tilstrekkelig D-vitaminstatus. Hvorfor det er slik vet jeg ikke.

Opptak
D-vitaminer er fettløselige og tas derfor sammen fettilskudd, gjerne omega 3 fett. Likeledes tas det gjerne også kalsium for å øke opptaket.

Da jeg for rundt 5 år siden fikk blodprøvesvar fra fastlegen å støtte meg til når jeg satte opp D-vitaminprogram til mine kunde, oppdaget jeg at det ikke var en enkel sak å øke D-vitaminverdiene.

Standarddosen på 20 mcg rikket knapt verdiene, selv med støtte fra fettilskudd og kalsium. Forsiktig, forsiktig – over flere år, og i samråd med fastlege – økte jeg dosene hos mine voksne klienter og la dessuten til magnesium i programmet. Det var først når dosen kom opp i 40 mcg 2 ganger daglig at verdiene omsider steg såpass raskt at et halvt års kosttilskuddprogram fikk verdiene opp rundt 100 (fra ca 30-40). Disse årene har jeg møtt klienter med tilsvarende erfaring som har fortalt at de har tatt 20 mcg D3 daglig lenge, kanskje i 1-2 år, uten at D-vitaminverdiene deres har steget nevneverdig.

Min anbefaling
Om du har lav D-vitaminstatus, spør din fastlege om du kan ta høyere doser D3, gjerne 80 mcg pr dag – fordelt på 2 doser. Fastlegen kan ved hjelp av blodprøver følge opp at verdiene ikke blir for høye. Ta også samtidig tilskudd av fett. Om det er olivenolje eller fiskeolje er ikke viktig. Ta gjerne også et kombinasjonspreparat med kalsium og magnesium. Spør personalet ved helsekostforretning eller apotek om veiledning.

For ordens skyld: Jeg selger ikke kosttilskudd, er ikke konsulent for firma som selger kosttilskudd og jeg reklamerer ikke for spesifikke kosttilskuddsmerker. Kosttilskudd fås fra helsekostforretning eller apotek.

Kanskje vil du også lese: A-vitamin – Den ukjente helten

Jeg ønsker deg gode dager

… og god helse

Trine🙂


Trine Dahlmo  –  Helseinspirator

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg
TIL FORSIDEN

FB-covern customized TD-2

3 thoughts on “D-vitamin og tretthet

 1. Elisabeth says:

  Jeg gir mine barn 2 tyggetabeletter om dagen på tot 20. Jeg har også lest mye om at man kan høyne det. Ihvertfall har de vært veldig mye mer friske de siste vintrene enn før. Kanskje tilfeldig, kanskje ikke.

  Like

  • helseinspirator says:

   Takk for at du deler din erfaring med oss her. Det er definitivt interessant å løfte dette spørsmålet slik at det blir allmenn enighet om hva som skal til for å holde gode verdier. Lykke til med friske barn i vinter. Trine 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s