Så utmattet !

Feeling low energy

Utmattet, kronisk tretthetssyndrom, “møtt veggen”, posttraumatisk stress – ord som representerer liv satt på vent, en kamp for å klare hverdagen, skuffelse over alt som ikke ble, en usikker fremtid …

Disse ulike gradene av utmattelse synes å bli stadig mer vanlig, noe både det offentlige og private helsevesenet merker ved en økende grad av henvendelser fra fortvilte mennesker.

Da jeg første gang fikk inn en svært utmattet klient i min klinikkpraksis hadde jeg ingen opplæring eller erfaring med slike tilstander, og jeg lette derfor etter andre som kunne hjelpe bedre – uten hell. De første klientene jeg etter beste evne forsøkte å hjelpe bidro derfor like mye til min opplæring som jeg bidro til deres tilfriskning. Sammen lette vi oss frem til tiltak som kunne gi bedring.

Nå, noen år senere, har jeg gjort meg opp noen tanker om hva disse tilstandene egentlig dreier seg om. Mine observasjoner er gjort ut fra et faglige perspektiv hvor jeg jobber med to fagområder. På den ene siden jobber jeg med fysisk helse og på den andre siden jobber jeg med mentale strategier. Dette helhetlige perspektivet har vært verdifullt når jeg har lett etter løsninger for mine utmattede klienter. Jeg har ikke alle svar, men har noen observasjoner og refleksjoner som kanskje kan bidra i den store potten av mulige løsninger.

Hva jeg observerer
En person som tar kontakt med meg for sin utmattelse ber som regel om time utpå dagen da han/hun trenger tid på morgenen til å klare å komme til vår avtale. Avtalen må heller ikke være for sent på dagen, for da begynner de allerede å bli slitne. Når jeg møter mine utmattede klienter fremstår de fleste som slitne og er stillferdige, mens noen er påfallende stresset. De sliter alle med et stort indre stress, og en av mine klienter beskrev det som at hjernen formelig koker over av aktivitet.

Hos mange vil det stressede sinnet gi seg til kjenne i måten de snakker på – de er utålmodige og hopper mellom tema uten at det er en klar retning på kommunikasjonen.  Andre virker motsatt sløve og har vanskeligheter med å konsentrere seg og følge en samtale. De kan beskrive det som “tankene flyter i sirup”

Alle har kroppslige symptomer på stress, deriblant anfall av «hjertebank», prikking i huden, svimmelhet, «tunellsyn», spent muskulatur og søvnvansker. De er gjerne overfølsomme for støy, blir fort irriterte for «ingenting», tar lett til tårene og hangler med småinfeksjoner i luftveiene i lange perioder. Noen forteller at det kjennes ut som om de våkner med influensa hver dag, men at det bedrer seg utover dagen. Prøver foretatt av fastlege viser gjerne forhøyede verdier av stresshormonet cortisol.

Summen av det jeg over beskriver er at kroppens «kamp-flukt- respons er på høygir og pøser ut stresshormoner ut i blodbanen.

Årsaker
Slik jeg ser det utløses utmattelsen oftest av to ulike situasjoner:

1) Epstein barr infeksjon
Denne virusinfeksjonen heter på folkemunne «kyssesyke». Mange av oss har hatt denne infeksjonen uten at vi har blitt nevneverdig syke eller utmattet av den. For noen kan imidlertid en slik infeksjon være det som utløser utmattelsen. De av mine klienter det gjelder forteller at de var friske og normalt energiske før infeksjonen, og at de aldri kom seg etterpå. Noen ble så syke at de fikk diagnosen ME. Det er en svært alvorlig situasjon som truer drømmen om å få leve et alminnelig liv med studier/jobb, familie og fritidsinteresser.

Det jeg kan tilby disse av mine klienter er immunforsvarterapi med kosttilskudd, urter og kostholdsjusteringer. Et slikt program er dessverre både kostbart og omstendig å følge. Jeg vet dog ikke hva annet jeg kan tilby av hjelp som tross alt gir bedring.

Når jeg får inn klienter som nylig har hatt en Epstein Barrinfeksjon og jeg hører at de har begynt å få ovennevnte symptomer, er det beste jeg kan gjøre å alarmere dem om alvoret. Jeg vet bare så alt for godt hvor ille det kan ende og hvor viktig det er at min klient nå gjør alt den kan for å unngå å bli så syk som mange blir etter en slik infeksjon.  Klientene jeg oftest møter i denne situasjonen er gjerne unge, trener hyppig, har full tids studier og gjerne også jobb ved siden av. Det er alt for mye press på kropp og sinn i en slik akutt situasjon, og gir ikke immunforsvaret en mulighet til å rydde opp i infeksjonen.

Jeg gir min klient beskjed om å legge seg under dynen for å sove, droppe all trening utenom spaserturer ute i det fri, og for øvrig kutte ned på aktiviteter så mye som mulig. Som regel er det ikke nødvendig med dyre kosttilskudd, oppfølgingstimer eller annet på dette stadiet. Hvile vil som regel være nok. Min alvorlige mine og klokkeklare beskjed om hva som skal til for å bli frisk møtes ikke alltid med jubel, men det får så være. De som tar min advarsel på alvor blir friske – og jeg blir alltid like lettet og glad når jeg etter en stund får høre at alt gikk bra, og at et ungt menneske kan fortsette sitt liv med studier, venner og fritidsaktiviteter – hos noen litt forsinket, men hva betyr vel det i den store sammenhengen?

Jeg møter dessverre for mange av disse for første gang etter mange års utmattelse. De har ikke fullført sine studier, de er ikke i jobb og de kjemper en fortvilet kamp for å klare helt alminnelig ting som å hente barna i barnehagen, lage mat og dusje. Min erfaring tilsier at mange ville sluppet dette om de hadde gitt seg den hvilen de trengte noen uker, kanskje måneder når infeksjonen herjet i kroppen. Når årene går og kroppen har kjempet så lenge, er det så mye mer som skal til for å bli frisk.

2) Summen av belastningene
Om summen av fysiske og/eller mentale belastninger er stor nok, ender man gjerne i en situasjon hvor man daglig presser seg til å gjøre mer enn man egentlig har energi til. Ting skal gjøres, ansvar venter og man håper på at energien skal komme sånn etterhvert. Resultatet av et slikt overforbruk av energi blir til slutt utmattelse. Slike belastninger kan være:

a) Fysiske belastninger
Helseplager forbruker av kroppens og sinnets energi. Her er det viktig å avdekke vitamin- og mineralmangler da disse raskt og enkelt kan rettes opp. Siden min klient allerede er ferdig utredet i det offentlige helsevesenet før de kommer til meg, er allerede alvorlige sykdommer og stoffskiftet sjekket. Som regel er også næringsmangler sjekket. Særlig D3, jernlager og B12 bør sjekkes siden lave verdier kan bidra til eller være utløsende årsaker til utmattelse.

Sykdommer som blant annet fibromyalgi, mage-/tarmplager, luftveisallergier og infeksjoner i leddfester, tannrøtter kan også bidra til utmattelse og bør behandles. Om man har pustestopp om natta vil man definitivt også bli svært utmattet. Mange med denne tilstanden har fått diagnosen søvnapné og har fått CPAP-apparat som via en pustemaske presser oksygen ned i lungene. Det kan ta tid å venne seg til den og noen velger å ikke bruke den. Så lenge man har søvnapné er det dog ikke så mye annet som vil hjelpe.

Som regel må flere av ovennevnte helseplager være til stede for å føre til alvorlig utmattelsesgrad.

b) Mentale belastninger
Jeg vet ingenting som kan gjøre folk så uendelig slitne som tankekaos og bekymringer. Det er som om slike tanker suger all livsgnist ut av kropp og sinn. Søvnen lider som regel også når sinnet sliter. Hva enn bekymringene dreier seg om, er det nødvendig å finne en løsning på det som gjelder. I tillegg er det oftest nødvendig å lære å ta kontroll over tankene, og styre dem i en mer lineær retning. De som er utmattet på grunn av mentale belastninger er de vi hos oss har best behandlingsresultater på. Behandlingsmetoden er NLP Coaching. Det offentlige helsevesenet kan via fastlege tilby samtaleterapi hos VOP.

Noen er dessverre i den situasjonen at de har fått utløst sin utmattelse av en Epstein Barr infeksjon, og i tillegg sliter de med andre fysiske helseplager og også mentalt stress. Disse har mye å ta fatt i.

Aktuelle behandlingstilbud
I det offentlige helsevesenet forskes det på bruk av cellegift for de med alvorlig grad av utmattelse og diagnosen ME. Vi får følge spent med på hva denne forskningen avstedkommer.

Lightning prosess (LP) er også et kjent alternativ og jeg har både møtt personer som har blitt friske, og personer so ikke har blitt friske etter å ha gjennomført denne behandlingen. Summen av tilbakemeldingene gjør at jeg er positiv til behandlingsmetoden. Den har gitt noen mennesker et bedre liv på kun få dagers behandling – en quick fix verd å vurdere om økonomien tillater det, synes jeg.

I Mo i Rana har vi det offentlige tilbudet Frisklivssentralen som gjør en fantastisk jobb for mennesker som gjerne er sykemeldte og trenger påfyll av fysisk aktivitet og mentale strategier. Alle som ønsker det får dessverre ikke plass og tilbudet gjelder en begrenset periode. Jeg håper at dette er et tilbud flere i fremtiden kan tilbys. Det er gratis og jeg hører bare lovord om det fantastiske opplegget og personalet – en viktig kombinasjon for mennesker som så sårt trenger denne typen hjelp.

Det var noen refleksjoner fra meg om utmattelse. Jeg har vektlagt de mest belastende tilstandene som stadig flere sliter med. Om du kjenner at du er på tur mot slike tilstander – ta dine symptomene på alvor og søk hjelp hos din fastlege.  Jo før du får gjort noe med det som er aktuelt for deg å ta fatt i, jo raskere kommer du deg tilbake til din gode helse og energi, og kan fortsette ditt gode liv.

Jeg ønsker deg gode dager og god helse

Trine Dahlmo  –  Helseinspirator  –  NLP Coach Team AS

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg
TIL FORSIDEN

Lettere_Mailsignatur-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s