Enighet som strategi

TrineFrankrikeSkriver

Et lite blikk på avisenes og ukebladenes overskrifter vitner om at mange kjemper for en lettere hverdag og et lettere liv.

Både fagpersoner og privatpersoner har gjennom media presentert mange ulike løsninger. Kunnskapene om hva som skal til for å nå våre livsstilsmål har aldri vært større. Likevel eskalerer overvektsepedemien med dertil tilhørende sykdommer.

I kampen om å snu den epidemiske økningen av overvekt- og livsstilsrelaterte sykdommer har det oppstått en profesjonskrig mellom de ulike “trosretningene”, og befolkningen og fagmiljøene er i ferd med å dele seg i to “leirer”. På den ene siden har vi fettforkjemperne som hevder at et kosthold med mer naturlig fett og mindre karbohydrater vil gi oss et friskere og lettere liv. På den andre siden har vi fettmotstanderne som påstår at det er fettet som er årsaken til samfunnets overvekt- og helseproblemer.

Midt i kampsonen står Hvermansen og forsøker å finne ut hvordan den skal forholde seg til de motstridende påstandene. Usikkerheten fører ofte til handlingslammelse eller en evig jakt på “den rette vei”.

Mat er for mange blitt konfliktfylt og vanskelig.

I forhold til kostholdsbehandling av overvekt har vi lenge drevet gjenbruk av allerede kjente metoder. Når det på forsiden av et ukeblad nå står Prøv den nye og revolusjonerende dietten kaster derfor de fleste kun et lunket blikk på overskriften og tenker at dietten nok verken er så veldig ny eller så veldig revolusjonerende. De er gjerne variasjoner av “Unngå fett”, “Unngå karbohydrater” eller “Unngå fett og karbohydrater. “I tillegg har de fleste dietter klare holdninger om hva som er “Ja-mat” og “Nei-mat” i forhold til enkeltstående matvarer. Her er særlig gluten, melkeprodukter, ferdigmat og salt noe mange fraråder sine tilhengere å spise.

Uansett hva Hvermansen velger som metode for å gå ned i vekt vil det derfor alltid være en ekspert som mener at det er et dårlig valg. For mange skaper denne profesjonsstriden handlingslammelse og frustrasjon. Det er ikke så greit å vite hva som er trygt å gjøre.

Matskam
Vi har aldri før hatt tilgang til så mange gode råd for hvordan vi bør leve. Det interessante spørsmålet blir da om det har bidratt til en lettere befolkning?

Svaret er entydig: Nei!

Tvert i mot øker forekomsten av overvekt og livsstilssykdommer, særlig blant de unge.

Jakten på løsningen til har foreløpig feilet og samtidig dukker det opp et nytt problem – en epidemisk utbredelse av skyld, skam og nederlagsfølelse. Denne nye epidemien merker jeg tydelig i min klinikkpraksis. Det er vondt å høre hvordan stadig flere av mine flinke og flotte klienter skammer seg for høyst menneskelige «feil».

Matskam synes å være den nye folkesykdommen.

Negative tanker om mat og egen verdi frarøver gode mennesker gode dager, og også den motivasjonen de trenger for å nå sine vekt- og helsemål.

Eniget som strategi
Til tross for de mange ulike vektreduksjonsmetodene vi kan velge mellom, eskalerer overvektsepidemien. De fleste som lykkes med å gå ned i vekt går dessuten opp i vekt igjen innen få år.

Vi som jobber i det offentlige- og private helsevesenet har et samfunnsansvar for å trygge befolkningens helse.

Det er vårt ansvar å finne en løsning!

Uenighet mellom profesjonene fører ikke lenger til noe fruktbart.  Den fører tvert imot til at Hvermansen opplever seg forlatt i en krigssone hvor det over hodet på dem kjempes om hvem som skal eie sannheten.

Fagmiljøet trenger nå å slutte rekkene og presentere en felles strategi for befolkningen. Vi har en jobb å gjøre, la oss gjøre den.

Med min faglige bakgrunn fra både det skolemedisinske og alternativmedisinske systemet opplever jeg hver dag hvor nyttig begge disse perspektivene er i møtet med mine klienters unike og ulike livsstilsreiser. Jeg opplever også at samarbeidet med fastlegene her i Mo i Rana er svært konstruktivt. De ønsker jo det beste for sine klienter slik også jeg gjør det. Vi er på samme lag – klientens!

Samarbeid mellom profesjonene gir kunden en trygghet på at den
blir ivaretatt av en hel landsby.

Som fagperson tror jeg på enighet som strategi, og jeg lytter derfor til andre fagpersoner med en innstilling om at alle har verdifull kunnskap. Denne tankegangen har blant annet ført til at jeg i forhold til vektreduksjon har konkludert med at både fettforkjemperne og karbohydratforkjemperne har helt rett, og jeg påstår:

De tilsynelatende motstridende påstandene i vekt- og helsedebatten
er flere sider av samme sak!

Begge “leire” hevder:

Ikke spis mye karbohydrater og mye fett samtidig dersom du vil gå ned i vekt.

Jeg har over år utviklet en kostholdsmodell basert på ovennevnte prinsipp. Modellen er beskrevet i boken Lettere – Slank med fornuft som utgis på Cappelen Damm forlag 4. januar 2018. Metoden er på ingen måte min oppfinnelse. Jeg har bare sett en sammenheng mellom de tilsynelatende motstridende kostholdsfilosofiene og forenet dem i en helhetlig modell; TD-metoden. Med den går jeg ut i helsedebatten (eller la oss heller kalle det helsedialogen) med en beskjed til fagmiljøet:

Dere har alle sammen rett.

Det er ikke nødvendig å velge om vi skal være i mot karbohydratene eller fettet (eller ferdigmaten, glutenet eller noe annet). Vi kan tvert imot være FOR det hele og tilpasse kostholdet til våre personlige forutsetninger og preferanser. Med en kostholdsmodell basert på enighet som strategi åpner det seg en mulighet for å kunne gå ned i vekt og bedre sin helse på et helt alminnelig kosthold. Ingen ekstremisme er nødvendig. Metoden representerer tvert imot en bred vei det er overkommelig å følge hele veien frem, noe som jeg er overbevist om vil gjøre et lettere liv tilgjengelig for flere.

Jeg oppfordrer alle mine kollegaer i det private- og offentlige helsevesen til å ta en pause fra debatten og åpne for dialog. Når vi lytter til hverandre med tanken Hvordan kan du ha rett, kan vi sammen skape løsninger vi hver for oss ikke har kunnskap eller forestillingsevne til å se for oss.

Med enighet som strategi kan nye veier åpenbare seg.

Jeg ønsker oss alle et samfunn med kostholdssannheter som gjør det overkommelig
for alle å oppnå et lettere liv med god helse

Trine 🙂

Hva er TD Metoden?


Trine Dahlmo  –  Helseinspirator  –  NLP Coach Team AS

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg
TIL FORSIDEN

Lettere_Mailsignatur-1

One thought on “Enighet som strategi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s