Den gode samtalen

DenGodesamtale

Det er rolig søndag morgen. Kjell Petter sover, Zappa slumrer i hundekurven sin og jeg sitter i godstolen med min kaffekopp og tenker på jentene våre og svigersønnen vår som kommer hjem neste uke. Jeg gleder meg så voldsomt til å være sammen med disse nydelige voksne menneskene at takknemlige tårer sprenger på. De er ikke bare barna våre, de er i tillegg kloke og reflekterte mennesker som jeg beundrer dypt. De inspirerer meg til å tenke over mine verdier, forstå hvem jeg er, og til å møte fremtidens måte å leve på med åpenhet og interesse.

Kjell Petter og jeg bestemte oss tidlig i vårt felles voksenliv at vi ønsket at vårt hjem skulle være en trygg rugekasse for egenutvikling og samhold. Vi kalte vårt samholdsprosjekt for “Vi 4”, og nå er vi med vår skjønne svigersønn blitt “Vi 5”.

Den gode og utviklende samtalen har vært limet i vårt samholdprosjekt. Vi tror på magien som skapes når refleksjoner deles, og vi opplever at den gode samtalen gjør oss rikere. Rikere på forståelse, innsikt og kunnskaper. Rikere på gode relasjoner og mennesker.

Vår prioritering har i årenes løp ofte ført til at vi ikke har blitt ferdige med ting vi har jobbet med, middagen er blitt utsatt eller erstattet med take away eller noen brødskiver i farta. Det har også medført at vi har prioritert hjemmetid fremfor å fylle ettermiddagene og helgene med aktiviteter. “Vi 4” liker å være sammen, være stille sammen, snakke sammen, legge forholdene til rette for at den gode samtalen kan oppstå.

Den gode samtalens viktigste ingrediens er beundring. Beundring setter oss i lytte- og læremodus og fyller oss med en varm og god følelse. Vi beundrer våre barn, er interesserte i deres meninger, lytter og spør. Våre barn beundrer til gjengjelde oss foreldre, er interesserte i våre meninger, lytter og spør. Sammen lærer vi av hverandre, utvider våre perspektiver, og utvikler oss som individer. Sammen skaper vi også et trygt fellesskap vi kan søke til når det stormer rundt oss, og når vi trenger næring til videre vekst.

Det  naturlige hierarkiet i et hjem med barn og voksne er slik vi ser det ikke lenger nødvendig når barna nå er blitt voksne. Vi trenger ikke lenger å fortelle og informere slik vi gjorde når de vokste opp. Vi er ferdige med å oppdra jentene våre og vår svigersønn er ferdig oppdratt av sine foreldre. Vi stoler på at de er ressurssterke og reflekterte mennesker som tar gode beslutninger. Det betyr at vi som foreldre kan legge monologen bort og gå resten av veien ved siden av våre barn – skulder ved skulder. Vi er likeverdige voksne med ulike erfaringer og ressurser, og tilbyr hverandre støtte og hjelp ut fra hva vi kan tilby. Alder er ikke lenger noe som betyr så mye for hvordan vi velger å være sammen. Av og til spør de oss om råd, og like mye spør vi dem om råd.

I den utviklende samtalen er det ikke plass til at noen skal eie sannheten, være den som beordrer, overtaler, informerer og konkluderer. I dialogens utviklende samtale finnes det spørsmål og undring, store interesserte ører, tid til å finne sitt svar, tillitt og likeverd.

Den gode samtalen er deling fremfor korrigering
– sammen kan vi forstå så mye mer!

Jeg ønsker deg gode samtaler og utviklende stunder.

Trine 🙂


Trine Dahlmo  –  Helseinspirator  –  NLP Coach Team AS

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg
TIL FORSIDEN

Lettere_Mailsignatur-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s