Når frisk blir syk

child who has a pain in stomach

Som ernæringsterapeut i snart 20 år har jeg med interesse betraktet hvordan også kosthold og helse har sine trender og moter.  Min opplevelse er at vi er i ferd med å få et helsefokus mer rettet mot matvarer og ulike tester fremfor mot egen opplevelse av om vi er friske eller syke. Det synes jeg er en uheldig utvikling.

Å anta at vi er friske er slik jeg ser det et godt utgangspunkt. Om kroppen ikke gir beskjed om at noe er galt, er det som regel heller ikke noe galt.

Om vi motsatt leter etter svarene utenfor oss selv, og utpeker noen matvarer som skadelige eller stoler blindt på ulike tester  – da går vi glipp av svarene fra den mest pålitelige kilden til spørsmålet om vi er friske eller syke – vår fantastiske kropp!

Våre kropper er mirakuløst kloke og meddelsomme og vil gi oss beskjed om det er noe som ikke fungerer optimalt. Vi trenger bare å lytte til dens signaler, forholde oss til de svarene vi får og følge bevisene.

Jeg deler under en historie fra min klinikkpraksis som så godt illustrerer denne saken. Historien er anonymisert.

Ett hyggelig og helsebevisst par hadde reist langt for å komme til kartleggingstimer hos meg. Med utgifter til fly- og buss, overnatting på hotell og konsultasjonstimene hos meg, ble det hele ganske kostbart. Under kartleggingstimene fremkom det at de i mange år hadde jaktet på svar på hvordan de burde leve. De opplevde seg som «ikke i balanse», og hadde tatt mange ulike tester og forsøkt flere behandlingsmetoder. Det offentlige helsevesenet kunne ikke finne ut at noe var galt, så alvorlige tilstander var utelukket så langt det var mulig å sjekke. De hadde mange spørsmål om hvilke matvarer som kunne være skadelig for dem, de lurte på hvilken diett de burde følge og hvilke kosttilskudd de burde ta.

Kartleggingen kunne ikke avdekke at de hadde noen symptomer på de helseplagene de mente å ha. Dette fortalte jeg dem, og de ble svært overrasket over min konklusjon. Sammen gikk vi gjennom listen over antatte ubalanser/sykdommer og knyttet dem opp mot hvilke symptomer som i så fall burde være tilstede. Det fantes rett og slett ingen logisk sammenheng mellom «diagnosene» og symptomene, og jeg sa;

Kanskje er det slik at innsatsen dere har gjort for helsen i mange år har gjort dere friske, og at det nå ikke er nødvendig å bruke mer tid eller penger på behandling? Mitt forslag er at dere nå tenker på dere selv som friske.

Jeg foreslo også at de fortsatte å spise slik de allerede gjorde, siden kostholdet ikke ga dem noen sykdommer eller plager. Slik jeg ser det er det ingen grunn til å endre noe som fungerer.

De dro hjem uten kosttilskudd, kostholdsplaner eller oppfølgingstimer, og jeg ønsket dem lykke til i livet. Jeg unnet disse iherdige og flotte menneskene å nyte sin gode helse, bruke pengene på gøy og morro, og ikke minst stole på seg selv og sine egne kroppers signaler.

Det offentlige helsevesenet har ikke diagnose- eller behandlingstilbud for alle helseplager, noe som gjør at mange selv forsøker å finne ut av sine plager. I søken etter svar er det naturlig å teste ut de til enhver tid «populære» diettene. «Glutenfri-bølgen» har lenge regjert og nå er det «FODMAP» og «Tarmvennlig mat» som gjelder. Trendene kommer og går, og for hver ny «mote» får vi mer kunnskap og utvider våre valg. Det er bra. Det er imidlertid ikke fullt så bra når kostholdsfilosofier følges slavisk uten at det vurderes om den har noen nytteverdi for den som følger den. Prinsippene kommer slik i veien for logikken, og vi risikerer å skape oss unødvendige begrensninger i livet.

Min virkelighet som ernæringsterapeut er mye mindre komplisert enn det media gjerne fremstiller ernæringsfaget som. Det er som regel svært enkelt å finne ut hva som utløser kostholdsrelaterte helseplager. Svaret ligger hos min klient, som tross alt lever 24 timer hver dag i sitt liv og derfor har omfattende erfaring i hva som foregår i dens kropp. Som terapeut trenger jeg derfor bare å få tilgang til denne erfaringen, og sortere den på en logisk måte. Spørsmål, lytting og refleksjon er derfor mitt diagnoseverktøy.

Klientens symptombilde er en svært tilgjengelig, pålitelig og dessuten rimelig kilde til de svar som trenges for å finne årsaken til mange helseplager.

Som ernæringsterapeut bruker jeg dietter som terapeutisk virkemiddel for å finne årsaken til min kundes helseplager og for å få en rask bedring av symptombildet. Dietten bør vare kortest mulig og gi beviselige endringer i symptombildet. Diaréen, PMS-en, migrenen, overgangsalderplagene eller smertene bør opphøre eller bedres betydelig om dietten skal ha noen funksjon. Dietter er ikke noe vi skal leve på over tid. Når symptombildet er bedret er dietten over og klienten får kostholdsveiledning for å finne et hverdagskosthold som kan ivareta den forbedrede helsen. Her gjelder «den brede vei» med minst mulig begrensninger. Begrensningen skal dessuten være logisk tilknyttet et symptom som klienten vil slippe å ha.

Vi ønsker alle å være friske og vi ønsker å nyte deilig mat. Min erfaring er at det definitivt er mulig å få innfridd begge disse ønskene i livet. Det er sjeldent nødvendig å gjøre de helt store endringene i kostholdet for å bli friske for helseplager.

Svaret på om vi er friske eller syke ligger i oss selv. Kroppens signaler er enhver test eller “kostholdssannhet” overlegen og bør få det siste ordet. Er kroppen syk, vil den fortelle oss det. Er den frisk, er det fravær av symptomer og plager. Da gjør vi noe som fungerer, og kan trygt fortsette med den livsstilen vi har.

Jeg ønsker deg gode dager og god helse

Trine 🙂


Trine Dahlmo  –  Helseinspirator  –  NLP Coach Team AS

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg
TIL FORSIDEN

980x300

One thought on “Når frisk blir syk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s