Enighet som strategi

TrineFrankrikeSkriver-Red

Et lite blikk på avisenes og ukebladenes overskrifter vitner om at mange kjemper for en lettere hverdag og et lettere liv.

Både fagpersoner og privatpersoner har gjennom media presentert mange ulike løsninger. Kunnskapene om hva som skal til for å nå våre livsstilsmål har aldri vært større. Likevel eskalerer overvektsepedemien med dertil tilhørende sykdommer.

I kampen om å snu den epidemiske økningen av overvekt- og livsstilsrelaterte sykdommer har det oppstått en profesjonskrig mellom de ulike “trosretningene”, og befolkningen og fagmiljøene er i ferd med å dele seg i to “leirer”. På den ene siden har vi fettforkjemperne som hevder at et kosthold med mer naturlig fett og mindre karbohydrater vil gi oss et friskere og lettere liv. På den andre siden har vi fettmotstanderne som påstår at det er fettet som er årsaken til samfunnets overvekt- og helseproblemer.

Midt i kampsonen står Hvermansen og forsøker å finne ut hvordan den skal forholde seg til de motstridende påstandene. Usikkerheten fører ofte til handlingslammelse eller en evig jakt på “den rette vei”.

Mat er for mange blitt konfliktfylt og vanskelig.

I forhold til kostholdsbehandling av overvekt har vi lenge drevet gjenbruk av allerede kjente metoder. Når det på forsiden av et ukeblad nå står ”Prøv den nye og revolusjonerende dietten” kaster derfor de fleste kun et lunket blikk på overskriften og tenker at dietten nok verken er så veldig ny eller så veldig revolusjonerende. De er gjerne variasjoner av “Unngå fett”, “Unngå karbohydrater” eller “Unngå fett og karbohydrater. “I tillegg har de fleste dietter klare holdninger om hva som er “Ja-mat” og “Nei-mat” i forhold til enkeltstående matvarer. Her er særlig gluten, melkeprodukter, ferdigmat og salt noe mange fraråder sine tilhengere å spise.

Uansett hva Hvermansen velger som metode for å gå ned i vekt vil det derfor alltid være en ekspert som mener at det er et dårlig valg. For mange skaper denne profesjonsstriden handlingslammelse og frustrasjon, og det kan synes lettere å ikke gjøre noe enn å streve for å finne ut hva som er trygt å gjøre.

Matskam
Vår nasjonale strategi har i årevis vært å fortelle folk hva de bør gjøre, ramse opp statistiske fakta og påpeke konsekvensene for enkeltpersoner og samfunnet om Hvermansen ikke tar grep og gjør noe med sin livsstil. Det interessante spørsmålet blir da:

Har den overveldende strømmen av gode råd for hvordan vi skal spise og bevege oss bidratt til en lettere befolkning?

Svaret er entydig:

Nei!

Tvert i mot øker forekomsten av overvekt og livsstilssykdommer, særlig blant de unge. Jakten på løsningen har foreløpig feilet og samtidig ser vi en epidemisk utbredelse av skyld, skam og nederlagsfølelse.

Denne nye epidemien er noe jeg merker tydelig i min klinikkpraksis, og det er vondt å høre hvordan stadig flere av mine flinke og flotte kunder skammer seg for høyst menneskelige «feil».

Matskam synes å være den nye folkesykdommen.

Jeg synes at utbredelsen av denne sort/hvitt holdningen til mat og menneskers verdi er høyst urovekkende, og den synes for meg å eskalere i samme takt som antall “gode råd” pøses ut i det offentlige rom. Jeg påstår:

Negative tanker om mat og egen verdi frarøver gode mennesker gode dager, og også den motivasjonen de trenger for å nå sine vekt- og helsemål.

Eniget som strategi
Til tross for de mange ulike vektreduksjonsmetodene vi har å velge mellom eskalerer overvektsepidemien. De fleste som lykkes med å gå ned i vekt går dessuten opp i vekt igjen innen få år.

Vi som jobber i det offentlige- og private helsevesenet har et samfunnsansvar for å trygge befolkningens helse.

Det er vårt ansvar å finne en løsning!

Uenighet mellom profesjonene fører ikke lenger til noe fruktbart.  Den fører tvert imot til at Hvermansen opplever seg forlatt i en krigssone hvor det over hodet på dem kjempes om hvem som skal eie sannheten.

Jeg påstår at vi ikke trenger flere dietter eller statistiske fakta. Vi har mer enn nok kunnskap til å finne en vei ut av det uføret vi har havnet i.

Fagmiljøet trenger nå å slutte rekkene og presentere en felles strategi for befolkningen. Vi har en jobb å gjøre, la oss gjøre den.

Med min faglige bakgrunn fra både det skolemedisinske og alternativmedisinske systemet opplever jeg hver dag hvor nyttig begge disse perspektivene er i møtet med mine kunders unike og ulike livsstilsreiser. Jeg opplever også at samarbeidet med fastlegene her i Mo i Rana er svært hyggelig og konstruktivt. De ønsker jo det beste for sine kunder slik også jeg gjør det. Vi er på samme lag – kundens!

Samarbeid mellom profesjonene gir kunden en trygghet på at den blir ivaretatt av en hel landsby.

Som fagperson tror jeg på enighet som strategi, og jeg lytter derfor til andre fagpersoner med en holdning om at alle har verdifull kunnskap. Denne tankegangen har blant annet ført til at jeg i forhold til vektreduksjon har konkludert med at både fettforkjemperne og karbohydratforkjemperne har helt rett. Jeg påstår:

De tilsynelatende motstridende påstandene i vekt- og helsedebatten er flere sider av samme sak!

Begge “leire” hevder:

Ikke spis mye karbohydrater og mye fett samtidig dersom du vil gå ned i vekt.

Jeg har over år utviklet en kostholdsmodell basert på ovennevnte prinsipp. Modellen er beskrevet i boken “Et lettere liv med TD Metoden”. Metoden er på ingen måte min oppfinnelse. Jeg har bare sett en sammenheng mellom de tilsynelatende motstridende kostholdsfilosofiene og forenet dem i en helhetlig modell. Med TD Metoden går jeg ut i helsedebatten (eller la oss heller si helsedialogen) med en beskjed til fagmiljøet:

Dere har alle sammen rett!

Det er ikke nødvendig å velge om vi skal være i mot karbohydratene eller fettet (eller ferdigmaten, glutenet eller noe annet). Vi kan tvert imot være FOR det hele og tilpasse kostholdet til våre personlige forutsetninger og preferanser. Med en kostholdsmodell basert på enighet som strategi åpner det seg en mulighet for å kunne gå ned i vekt og bedre sin helse på et helt alminnelig kosthold. Ingen ekstremisme er nødvendig.

Jeg har ikke alle svarene, men bidrar gjerne til løsningen. Med felles innsats kan vi lykkes. Jeg oppfordrer alle mine kollegaer i det private- og offentlige helsevesen til å ta en pause fra debatten og åpne for dialog. Når vi lytter til hverandre med tanken “Hvordan kan du ha rett”, fremfor “Hvordan kan du ta feil”, kan vi sammen skape løsninger vi hver for oss ikke har kunnskaper eller forestillingsevne til å se for oss.

Med enighet som strategi kan nye veier åpenbare seg.

Jeg ønsker deg en god dag
… og en god helse

Trine 🙂


Trine Dahlmo  –  Helseinspirator  –  NLP Coach Team AS

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg

TIL FORSIDEN

3 thoughts on “Enighet som strategi

  1. PureJoy bynina says:

    Hei Trine. Tusen takk for en kjempe fin og inspirerende blogg. Flott historie det med datteren din. Så glad jeg fant deg og gleder meg til å følge deg videre 😀 Du gjør en kjempe jobb, og er super flink!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s