Historien om TD-metoden

Som en følge av de erfaringene jeg har gjort i min klinikkpraksis over snart 20 år, har jeg utviklet en kostholdsmodell for vektregulering. Den er basert på prinsippet om den brede vei – at flere kan nå og beholde de livsstilmålene de setter seg når begrensningene i kostholdet er færrest mulig. Jeg har kalt metoden TD-metoden (Trine Dahlmo-metoden).

TD-metoden tillater deg å spise deg mett og nyte både fete- og karbohydratrike måltider, selv ferdigmat, når du går ned i vekt og eventuelt også bedrer dine helseplager.

En kortversjon av hva TD-metoden er, kan du lese i denne utgivelsen av Allers: AllersHele  og se i denne YouTube filmen 

Starten
Metodens første spire kom til overflaten da jeg i de travle oppstartsårene med min klinikkpraksis mistet fokus på min egen helse og pådro meg en rekke helseplager og 16 kilos vektøkning. Hverdagene ble stadig tyngre å komme igjennom og jeg nådde et helsemessig bunnivå hvor jeg innså at jeg var nødt til å gjøre noe med situasjonen, både for min egen og min families skyld.

Jeg startet kort tid etter med den vektreduksjonskosten som hadde hjulpet så mange av mine klienter ned i vekt. Til min forbløffelse gikk vekten ulidelig sakte ned. Hvorfor fungerte ikke kostholdet for meg slik som for de fleste av mine klienter?

Jeg skjønte at det var noe jeg gjorde som ikke fungerte og at jeg trengte å gjøre noe helt annet.

Jeg dro derfor til bokhandelen og kjøpte alle vektreduksjonsbøkene jeg ikke allerede eide og begynte å lese. Jeg lette etter kostholdsmetoder langt utenfor min virkelighet og fant i bunken av bøker en bok som utmerket seg i så måte, nemlig Atkins for livet av legen Robert Atkins.

I min klinikkpraksis hadde jeg på den tiden kun én vektreduksjonsdiett. Den hadde en omtrentlig lik energiandel karbohydrater, fett og proteiner. Dr Atkins radikale metode innebar en betydelig økning i mengden fett i måltidene i forhold til denne. Siden jeg jo var ute etter kunnskaper jeg ikke allerede hadde leste jeg boken med tanken Hvordan kan dette være rett? Jeg ble motvillig interessert i Atkins teorie og bestemte meg for at det var denne metoden jeg ville følge i mitt andre forsøk på å gå ned i vekt og bli frisk igjen. Jeg grøsset ved tanken på all den usunnheten som ventet meg og uroet meg i mitt stille sinn for hvordan kosten ville påvirke helsen min.

Å fortsette med det jeg gjorde, som ikke fungerte, var derimot ikke logisk så jeg tok sats og gikk helhjertet inn for Atkins metode.

Ukene og månedene gikk og vekten gikk ned kilo for kilo – til min glede og fascinasjon. I tillegg merket jeg at roen senket seg i kropp og sinn og at min energi fikk en mer harmonisk form. Jeg ble ikke bare lettere, jeg ble også så energisk og frisk som jeg aldri tidligere i mitt voksne liv hadde vært. Urolig for om den fete kosten påvirket min helse negativt sjekket jeg kolesterolverdier, blodsukker og blodtrykk hos min fastlege og konstaterte lettet at alle verdier ikke bare var akseptable, men faktisk direkte strålende.

TrineEgg.jpg

Den brede vei
Jeg var glad for å finne en måte å gå ned i vekt og bli frisk på, og samtidig fasinert av de faglige mulighetene erfaringen ga meg. Hva om denne dietten kunne hjelpe de av mine klienter som gikk sakte ned i vekt på min opprinnelige kostplan? Det offentlige helsevesenet advarte imidlertid kraftig mot et så fettrikt kosthold, og jeg trengte å ta denne advarselen på alvor.

De jeg foreslo denne fetere dietten til fikk derfor oppfølging av sin fastlege. Til vår store glede fungerte Atkins radikale diett utmerket, både vekt- og helsemessig.

Min personlige- og mine klienters erfaringer viste at det var mulig å gå ned i vekt og bedre helsen på både fet- og karbohydratrik kost. Jeg stilte meg naturlig nok spørsmålet Hvordan kan de tilsynelatende motstridende diettene gi de samme gode resultatene? I et forsøk på å finne svar lette jeg opp energifordelingen mellom fett, proteiner og karbohydrater på kjente vektreduksjonsdietter. Jo flere jeg fant, jo mer tydelig ble det at de ulike diettene hørte sammen på en logisk måte. Sammenhengen som åpenbarte seg var:

Jo mer fett i vektreduksjonsdietten, jo mindre karbohydrater.

eller sett fra den andre siden

Jo mer karbohydrater i vektreduksjonsdietten, jo mindre fett.

Jeg konstaterte at de tilsynelatende motstanderne i fagmiljøet faktisk var enige om nettopp dette prinsippet. Det var ingen som foreslo både karbohydratrike og fete matvarer i samme måltid om vektreduksjon var målet.

bildetdmetoden

Denne oppdagelsen åpnet for en fantastisk mulighet, nemlig at
… holder man karbohydratene og fettet unna hverandre i måltidene kan man spise både fete- og karbohydratrike matvarer i sin vektreduksjonskost. Det betyr i praksis at man kan velge den fete bernaisesausen om man bare dropper potetene i måltidet, eller man kan motsatt velge potetene om man bare samtidig dropper den fete sausen.

Fiskekaker-servert(1).jpg

Jeg hadde oppdaget en sammenheng og var med det i ferd med å skape en kostholdsmodell basert på enighet som strategi. Den endte opp med å inneholde 4 ulike tallerkenmodeller som kan inngå i et kosthold for å bidra til å stabilisere blodsukkeret, bedre en rekke helseplager og regulere vekten. De utgjør sammen «den brede» vei til et lettere og friskere liv. Du kan lese mer om tallerkenmodellene her.

Inni er vi unike
Det neste jeg trengte å finne ut var hvem som, slik som meg, ville gå sakte ned på min opprinnelige karbohydratrike diett, og i stedet trengte å følge lavkarbodietten. Svaret fremkom når jeg sammenlignet mine klienters ulike symptombilder, spesielt relatert til hormonsystemet. Observasjonene fra min klinikkpraksis ledet meg til følgende antagelse

Vi mennesker har en høyst ulik toleranse for karbohydrater i kosten, og den endrer seg med årene.

Jeg observerte også at når mine klienter reduserte sitt karbohydratinntak, påvirket det deres helse positivt. Særlig ofte viste det seg at disse tilstandene bedret seg:

– Type 2 diabetes
– Premenstruelt syndrom (PMS)
– Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) og for mange dertil følgende barnløshet.
– Migrene som oppstår ved kjønnsmodningen og påvirkes av måltidsrytmen, stress og    menstruasjonssyklusen.
– En ugunstig balanse mellom kolesterolverdiene HDL, LDL og Triglycerider.
– Psykisk uro og energifall tilknyttet måltidsrytmen.
– Langvarige og plagsomme overgangsalderplager hos kvinner.
– Tidlig og rask godartet vekst av prostatakjertelen hos menn, og dertil medfølgende vannlatningsbesvær.
– Noen tilfeller av forhøyet blodtrykk.
– Ikke-alkoholisk fettlever

Flere av de ovennevnte tilstandene benevnes i vår nye tid som livsstilssykdommer og mange lider ikke bare av én av disse, men flere. Tilstandene er som regel ikke separate problemer, men ett helseproblem som viser seg på flere ulike måter. Min observasjon er at en reduksjon i karbohydratmengden i kosten vil i løpet av 3-4 måneder bedre symptombildet og helsetilstanden betydelig. Hva som er en tilstrekkelig reduksjon i karbohydratmengden i kosten er høyst individuelt.

Kroppstyper
Uansett hvilke helseplager min klient ønsker hjelp med, starter vi alltid med en kartleggingssamtale slik at jeg kan få en oversikt over dens små og store symptomer, sykdomshistorikk, kosthold, vaner, familiens helsehistorie, med mere. Etter å ha gjennomført tusenvis av slike kartleggingssamtaler står det klart for meg at vi definitivt ikke er skrudd likt sammen. Deriblant synes det å være stor forskjell på hvordan vi energi- og helsemessig responderer på karbohydrater i kosten.

Kartleggingssamtalene jeg i årenes løp har gjennomført har gitt meg informasjon om hvordan små og store symptomer har en sammenheng, og det har etter hvert tegnet seg et tydelig bilde av hva som kjennetegner de som tåler karbohydrater godt, kontra de som tåler karbohydratene dårligere. Jeg har valgt å illustrere denne personlige toleransen i en modell kalt “Kroppstypeskalaen”. Modellen ser slik ut:

Hormontypeskalaen

Kroppstypeskalaen er en linje hvor ytterpunktene på skalaen er navngitt ondetypen og steinaldertypen. En plass mellom disse vil din kroppstype være. Kanskje er du en kroppstype mot bondetypen, kanskje mot steinaldertypen, kanskje i midten? Det finnes mange tusen plasseringer på skalaen – vi er unike! Med årene vil denne plasseringen endre seg. Under beskriver jeg ytterpunktene i skalaen.

Bondetypen
Bondetypen har en usedvanlig stabil energi relatert til matinntaket og påvirkes i liten grad energimessig av det de spiser. De går lett ned i vekt på en hvilken som helst vektreduksjonsdiett og kan som regel i tillegg “skeie ut” ganske ofte i vektreduksjonsperioden uten at det påvirker vektreduksjonsresultatet nevneverdig.

Helsemessig opplever jeg at bondetypen sjeldnere enn andre får de helseplagene jeg over har nevnt.

Steinaldertypen
Steinaldertypen vil på et typisk norskt karbohydratrik kosthold merke at humør og overskudd påvirkes av måltidsrytmen. Går det noe særlig mer enn 4 timer siden siste måltid, vil hjerne og muskler gi tydelige signaler på at de mangler drivstoff, noe som medfører at evnen til å tenke og gjøre fysiske anstrengelser blir merkbart redusert.  Når det er lenge siden siste måltid blir steinaldertypen gjerne desperate i blikket og klarer ikke å tenke på noe annet enn å finne noe å spise, helst noe som gir umiddelbar energi, slikt som sjokolade, boller, flatbrød, kjeks eller ungenes lørdagsgodter.

Steinaldertyper på karbohydratrik kost har betydelig oftere de helseplagene jeg har nevnt over, og de går dessuten saktere ned i vekt på karbohydratrike kostplaner.

Mens bondetypene ofte er slanke rundt midjen er situasjonen oftest motsatt hos steinaldertypene. De fleste har forholdsmessig mer av vekten konsentrert rundt midten av kroppen, uansett om de er slanke eller overvektige.

Steinaldertypen vil på en karbohydratfattig og fett- og proteinrik kost etter få uker oppleve en ro og tilfredshet den ikke har muligheten til å oppleve på en mager og karbohydratrik kost. Et slikt lavkarbokosthold vil også bidra til at kjønnshormoner, stresshormoner og blodsukkerregulerende hormoner balanseres, og at hormonrelaterte sykdommer og helseplager bedres eller forsvinner helt. Et lavkarbokosthold er dessuten det kostholdet som vil gi raskest vektreduksjon for steinaldertypen.

De fleste av oss er en kroppstype i midten av skalaen, men ytterlighetene finnes også. Vi er i sannhet ikke like. Om vi følger det kostholdet som passer oss best, vil vi få en bedre hverdag og kan lettere nå våre vekt- og helsemål.

Et lettere liv for flere
Med TD-metoden kan man spise båte fete- eller karbohydratrike måltider. Når man slipper å forsake mye av den maten man liker best, vil man oppleve mestring, nytelse og glede og bli ytterligere motivert og inspirert.

Mine klienter har erfart at prinsippet om “den brede vei” ikke bare gjør det enklere å nå sitt vekt- og helsemål, men også å beholde det for alltid.

Vi ønsket at flere skulle få ta del i denne enkle og svært så overkommelige måten å gå ned i vekt og bli kvitt mange typer helseplager på, og jeg begynte å tenke på muligheten for å publisere den i en bok. For noen år siden begynte jeg å sammenfatte metoden i et manuskript og jeg har siden puslet med det i ledige øyeblikk. For å gjøre en lang historie kort resulterte det i at jeg i desember 2016 etablerte forlaget Healthinspirer publishing og i januar 2017 ga ut Et lettere liv med TD Metoden som pocketbok og E-bok.

boklansering.jpg

I juni 2017 hadde jeg et svært hyggelig møte med bokforlaget Cappelen Damm. De ønsker å gi ut en ny bok basert på Et lettere liv med TD-metoden. Resultatet ble Lettere – slank med fornuft, som ble lansert 4. januar 2018.

ForsideSlankMedFornuft

Kanskje har du lyst til å lese “Eventyret Cappelen Damm”

Boken er betydelig redigert og utvidet i forhold til originalen og inneholder blant annet et stort kapittel om hvordan bruke mentale strategier for å nå sitt vekt- og helsemål, og bli der. Den har også en oppskriftsdel, ukemenyer og flere inspirasjonshistorier fra mine skjønne klienters hverdag. Boken finnes som innbundet, pocket og e-bok.

Jeg håper boken kan nå mange og bidra til et samfunn med mindre fokus på begrensninger og større fokus på muligheter! 

Å få landets største bokforlag i ryggen som forfatter åpner for at mange flere tusen mennesker får tilgang til metoden. Det gleder både meg og mine klienter svært. Og med det er ikke eventyret om TD-metoden ute, men bare såvidt begynt. Vi håper at mange vil finne boken og med den en vei til sitt lettere og friskere liv – fylt med mestring og glede.

Tilgjengelig for flere
Du kan nå også lære metoden via nettkurset Lettere med TD-metoden. Informasjon fås ved å klikke på bildet under.

980x300

Her kan du lese om TD-metodens 4 tallerkenmodeller og hvordan de kan kombineres i et vektreduserende, vektøkende eller vektstabiliserende kosthold.

….. så langt, så godt

Jeg ønsker deg en god dag
… og en god helse

Trine 🙂

_________________________________________________
Trine Dahlmo  –  Helseinspirator  –  NLP Coach Team AS

RELEVANTE INNLEGG:
Hvorfor blogg
Om meg
TIL FORSIDEN

Lettere_Mailsignatur-1
(klikk på bildet for info)

59 thoughts on “Historien om TD-metoden

  1. Pingback: Pølser i lompe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s